Yönetim Kurulu

MARMARA PEDİATRİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Figen AKALIN

BAŞKAN YARDIMCISI

Perran BORAN

GENEL SEKRETER

Elif KARAKOÇ AYDINER

SAYMAN

Bülent KARADAĞ

ÜYE

İbrahim GÖKÇE