Bilimsel Program


Untitled Document
12 Şubat 2015 13 Şubat 2015 14 Şubat 2015

08:00 - 08:30 Kayıt
09:00 - 16:30 ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ KURSU PEDİATRİDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR
09:00 - 09:15 Tanışma
Kurs Sorumlusu : Doç. Dr. Perran Boran
Tanışma
Kurs Sorumluları : Doç. Dr. Engin Tutar,
Doç. Dr. Nurdan Yıldız
09:15 - 10:45 Çocuk Sağlığı İzlemi-Güncel Yeniliklerle (emzirme sorunları, tamamlayıcı beslenme, infantil kolik, uyku, disiplin, tuvalet eğitimi, gelişim izlemi ve desteklenmesi)

Doç. Dr. Perran Boran
Olgularla Çocuk Ürolojisinde Sık Rastlanılan Sorunlar

09:15-10:00
Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve son kılavuzlar eşliğinde VUR’lü çocuğa yaklaşım: Ne zaman cerrahi tedavi? Sünnetin yeri?

Prof. Dr. Cem Akbal

10:00-10:45
Çocuklarda hidronefroza yaklaşım: İzlemde pediatristin rolü ne olmalı?

Prof. Dr. Halil Tuğtepe
10:45 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30 Çocuklarda Motor gelişiminin desteklenmesi

Yrd. Doç. Dr. Gönül Acar
Çocuklarda Sık Rastlanan Cerrahi Sorunlar

11:00-12:00
Çocuklarda akut batın sendromu: Etyoloji ve tanısal yaklaşım
Gastroözofageal reflü hastalığında cerrahi tedavi: Ne zaman? Pediatristin izlemdeki rolü?
İnguinal hernilere yaklaşım: Acil cerrahi girişim ne zaman?
Yabancı cisim aspirasyonu/yutulması

Prof. Dr. Tolga Dağlı
Prof. Dr. Gürsu Kıyan
11:30 - 12:00 Bebek ve çocuklarda cilt bakımı, sık karşılaşılan sorunlara yaklaşım (atopik dermatit, seboreik dermatit, hemanjiom)

Prof. Dr. Ayşe Deniz Yücelten

12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:30 ‘Arada kalan’lar: Çocuk hekimleri sosyal-emosyonel gelişimdeki aksamalara nasıl müdahale edebilirler? Otizm spektrumundaki sınır olguların ele alınması, ilk basamak müdahaleler  ve yönlendirilmesi; Ailelerle tanı iletişimi ve ailenin sürece katılımının sağlanması. Prognostik konular, otizm spektrumunda tanı var/yok tartışmalarının gelişen çocuk için yararsızlığı

Prof. Dr. Yankı Yazgan
Çocuklarda Sık Rastlanılan Kulak Burun Boğaz Sorunları

13:00-13:45
Konjenital işitme kusurları: Tanı ve tedavide pediatristin rolü
Çocuklarda ne zaman tonsillektomi/ adenoidektomi yapılmalı?
Tekrarlayan otitlere yaklaşım

Doç. Dr. Murat Sarı

Çocuklarda Sık Rastlanılan Ortopedik Sorunlar

13:45-14:30
Skolyoz: Tanı ve tedavide pediatriste düşenler
Çocuklarda yürüme bozuklukları (içe basma, dışa basma, düz tabanlık, tortikollis, açısal diz problemleri)
Gelişimsel kalça çıkığı: Tanı ve tedavisi

Doç. Dr. Bülent Erol
Uzm. Dr. Ahmet Nadir Aydemir

14:30 - 14:45 Kahve Arası
14:45 - 16:15 Ergen Sağlığı İzlemi
Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu
Çocuklarda Beyin Cerrahisi İle İlgili Sorunlar
14:45-15:30

Santral sinir sisteminin gelişimsel anomalileri: Tanı ve izlemde pediatriste düşenler?
Mikrosefali ve hidrosefaliye yaklaşım

Doç. Dr. Adnan Dağçınar

Çocuklarda Sık Rastlanılan Göz Sorunları

15:30-16:15
Çocuklarda göz muayenesi ne zaman olmalı?
Kırmızı göze yaklaşım: Pediatristin sorumluluğu nedir?
Çocuklarda şaşılık: Etyoloji, tanı ve tedavi

Yrd. Doç. Dr. Eren Çerman
16:15 - 16:30 Katılım Belgelerinin dağıtımı Katılım Belgelerinin dağıtımı
17:30 - 18:30 Açılış Töreni

Prof. Dr. M. Emin Arat
Marmara Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ömer Günal
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İsmail Cinel
Marmara Üniversitesi Pendik Eğt. ve Arş. Hastane Yöneticisi

Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci
Göç ve Çocuklar
19:00 - 22:00 Açılış Yemeği

08:00 - 08:30 Kayıt
  SALON - A SALON - B
08:30 - 09:45 Göçmen Çocuklar ve Sorunları
Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Gülbin Gökçay, Prof. Dr. Kadriye Yurdakök
 
08:30 - 08:45
Yasal ve Çocuk Hakları Boyutuyla
Adem Arkadaş-Thibert

(İnsan Hakları ve Çocuk Hakları sorumlusu, Uluslararası Çocuk Merkezi)
08:45 - 09:00
Sağlık Hizmetleri Boyutuyla
Doç. Dr. Perran Boran
09:00 - 09:15
Enfeksiyon Boyutuyla
Prof. Dr. Ahmet Soysal
09:15 - 09:30
Psikososyal Boyutuyla
Doç. Dr. Osman Talat Sabuncuoğlu
  09:30 - 09:45
Tartışma
 
09:45 - 10:45 Aşılamada Güncel Sorunlar
Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Mustafa Bakır, Prof. Dr. Ayper Somer
Kalbin Inflamatuvar Hastalıkları: Pediatrist ne yapmalı?
Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Figen Akalın, Prof. Dr. Funda Öztunç
09:45 - 10:00
Göçmen çocuklarda aşılama
Prof. Dr. Ayper Somer
09:45 - 10:00
Akut romatizmal ateş
Prof. Dr. Figen Akalın
10:00 - 10:15
Aşı takviminin geleceği
Prof. Dr. Mustafa Bakır
10:00 - 10:15
Kawasaki hastalığı
Prof. Dr. Arda Saygılı
10:15 - 10:30
Eyvah! Yanlış aşı uygulamaları
Uzm. Dr. Eda Kepenekli Kadayıfcı
10:15 - 10:30
Infektif endokardit
Doç. Dr. Berna Şaylan Çevik
  10:30 - 10:45
Tartışma
10:30 - 10:45
Tartışma
10:45 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Eren Özek
Varoluşun mucizesi: Sağlıklı Yaşamın Sırrı
Prof. Dr. Metehan Özen
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
12:00 - 13:00 Poster Tartışmaları
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Safa Barış, Yrd. Doç. Dr. Aslı Memişoğlu, Yrd. Doç. Dr. Olcay Ünver
PS-01 / PS-41
13:00 - 14:00 Uydu Sempozyumu
13 Bileşenli Konjuge Pnömokok Aşısı Güncel Verileri
Prof. Dr. Mustafa Bakır
14:00 - 15:00 Akut Böbrek Hasarında Bilmediklerimiz
Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Harika Alpay, Prof. Dr. Sevinç Emre
Lökosit Sayısında Anormallik Var: Nasıl Çözelim?
Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Gülnur Tokuç, Prof. Dr. Ahmet Koç
14:00 - 14:25
Akut böbrek hasarını zamanında tanıyor muyuz?
Prof. Dr. Ali Düzova
14:00 - 14:25
Nötropenik hasta: Tanı ve tedavide gelişmeler
Prof. Dr. Ömer Devecioğlu
14:25 - 14:50
Akut böbrek hasarında prognoz ve tedaviye güncel yaklaşım
Doç. Dr. Nurdan Yıldız
14:25 - 14:50
Lökositozlu hasta: Tanı ve tedaviye yaklaşımda son uygulamalar
Prof. Dr. Sema Anak
  14:50 - 15:00
Tartışma
14:50 - 15:00
Tartışma
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:30 Alerji ve İmmunolojide Yenilikler
Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, Prof. Dr. Işıl Barlan
Çocuk Endokrinolojisinde Tartışmalı Konular
Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Abdullah Bereket, Doç. Dr. Aslı Memişoğlu
15:30 - 15:55
Primer immun yetmezliklere yaklaşım
Prof. Dr. Nima Rezaei
15:30 - 15:55
Subklinik (kompanse) hipotiroidiye yaklaşım
Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu
15:55 - 16:20
Gıda allerjilerine yaklaşım
Doç. Dr. Elif Karakoç Aydıner
15:55 - 16:20
Bifosfonat tedavisi: Pediatrik kullanım alanları
Doç. Dr. Zeynep Atay
  16:20 - 16:30
Tartışma
16:20 - 16:30
Tartışma
16:30 - 17:30 Tedavi Edilebilir Kemik Hastalıkları
Oturum Başkanı :
Doç. Dr. Serap Turan
Sözel Sunumlar
Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Bülent Karadağ, Doç. Dr. Arif Kut

SS-01 / SS-08
16:30 - 17:15
Alkalen fosfataz düşüklüğü-Hipofosfatazya: Tanıda pediatristin rolü
Doç. Dr. Halil Sağlam
  17:15 - 17:30
Tartışma

  SALON - A SALON - B
08:00 - 08:30 Akılcı İlaç Oturumu
Yrd. Doç. Dr. Olcay Ünver
 
08:30 - 09:45 Yuvarlak masa toplantısı: Soru-cevaplarla obezite
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Abdullah Bereket
08:30 - 08:45
Çocukluk çağı obezitesine genel bakış
Prof. Dr. Abdullah Bereket
08:45 - 09:00
Obezite ve karaciğer
Doç. Dr. Engin Tutar
09:00 - 09:10
Çocuk obezitesinde beslenme tedavisi
Yrd. Doç. Dr. Fatma Esra Güneş
09:10 - 09:20
Çocuk obezitesinde egzersiz reçetelendirmesi
Prof. Dr. Hızır Kurtel
09:20 - 09:30
Çocuk ve adolesan obezitesinde davranışsal terapi
Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman
  09:30 - 09:45
Tartışma
 
09:45 - 10:45 Yenidoğanda Acil Sorunlara Yaklaşım
Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Yıldız Perk, Prof. Dr. Nilgün Köksal
Çocuklarda Metabolik Hastalıklar
Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Beyhan Tüysüz, Prof. Dr. Yasemin Alanay
09:45 - 10:00
Şokta gelen yenidoğanda ayırıcı tanı ve tedavide yenilikler
Doç. Dr. Merih Çetinkaya
09:45 - 10:25
Lizozomal depo hastalıklarına yaklaşım
Doç. Dr. İlyas Okur
10:00 - 10:15
Yenidoğanda hipoglisemiye acil yaklaşım
Prof. Dr. Betül Acunaş
10:25 - 10:40
Mukopolisakkaridozlarda yenilikler     
Prof. Dr. Nursel Elçioğlu
10:15 - 10:30
Hiperbilirübinemi ile gelen yenidoğana acil yaklaşım
Prof. Dr. Asuman Çoban
 
  10:30 - 10:45
Tartışma
10:40 - 10:45
Tartışma
10:45 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00
Uydu Sempozyumu

11:00-11:30
Günlük Pratikte Beslenme Bozukluğu Olan Çocuğa Yaklaşım
Prof. Dr. Hasan Özen

11:30-12:00
Tolerans Problemi Yaşayan Çocukta Beslenmenin Düzenlenmesi
Prof. Dr. Deniz Ertem
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
12:00 - 13:00 Poster Tartışmaları
Oturum Başkanları: Yrd. Doç. Dr. Ömer Doğru, Doç. Dr. Elif Aydıner, Doç. Dr. Ela Erdem Eralp
PS-42 / PS-87
13:00 - 14:00
Uydu Sempozyumu

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Refika Ersu
Astımlı Çocuklarda Kişiye Özgü Tedavi: Hangi Hastayı Nasıl Tedavi Edelim?
Prof. Dr. Ayşen Bingöl
14:00 - 15:00 Gastroenterolojide Yeni Yaklaşımlar
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu
Nöbet Geçiren Çocuk
Oturum Başkanı :
Yrd. Doç. Dr. Olcay Ünver
14:00 - 14:25
Çölyak hastalığı tanı ve tedavisinde yenilikler
Prof. Dr. Deniz Ertem
14:00 - 14:45
Çocukluk çağında nöbete güncel yaklaşım
Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan
14:25 - 14:50
Akut karaciğer yetersizliği tedavisinde yenilikler
Prof. Dr. Çiğdem Arıkan

 

  14:50 - 15:00
Tartışma
14:45 - 15:00
Tartışma
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:30 Pediatride Yeni Ufuklar
Oturum Başkanı :
Prof. Dr. Işıl Barlan
Hemolitik Üremik Sendromu Tanıyor muyuz?
Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Ayşe Öner, Prof. Dr. Lale Sever
15:30 - 15:55
Sepsis
Prof. Dr. İsmail Cinel
15:30 - 16:15
Hemolitik üremik sendroma yaklaşım
Prof. Dr. Mesiha Ekim
15:55 - 16:20
Kök hücre her derde deva mıdır?
Prof. Dr. Tunç Akkoç
 
 
  16:20 - 16:30
Tartışma
16:15 - 16:30
Tartışma
16:30 - 17:30 Göğüs Hastalıklarında Yenilikler
Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Elif Dağlı, Prof. Dr. Fazilet Karakoç
Çocuklarda Şoka Yaklaşım
Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Metin Karaböcüoğlu,
Prof. Dr. Agop Çıtak
16:30 - 16:45
Astımda yenilikler
Doç. Dr. Zeynep Seda Uyan
Şok: Şok edici olgular ile birlikte öğrenelim

16:30 - 16:45
Prof. Dr. Demet Demirkol

16:45 - 17:00
Doç. Dr. Esra Şevketoğlu

17:00 - 17:15
Prof. Dr. Nurettin Onur Kutlu

17:15 - 17:30
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Yalındağ Öztürk
16:45 - 17:00
Bronşiolit tanı ve tedavisinde  yenilikler
Doç. Dr. Sedat Öktem
17:00 - 17:15
Kistik fibrosis tanı ve tedavisinde yenilikler
Doç. Dr. Erkan Çakır
 
  17:15 - 17:30
Tartışma

  SALON 1 SALON 2 SALON 3
08:00-08:30 Akılcı İlaç Oturumu    

Konuşmacı : Dr. Olcay Ünver

08:30-09:30 KALP YETERSİZLİĞİ HİPERTANSİYON OLGU BİLDİRİ
Güncel Kılavuzlardan Klinik Uygulamaya Geleneksel Kalp Yetersizliği Tedavisi Dirençli Hipertansiyon
Akılcı RAAS (ACE inh, ARB, MRA) kullanımı: Olgularla anlatım Dirençli HT tanısı ve sekonder nedenler
Akılcı beta bloker kullanımı: Olgularla anlatım (dozlama, uptitrasyon, takip) Dirençli hipertansiyonda ilaç tedavisi
Akılcı ivabradin/digoksin/hidralazin&nitrat kullanımı (dozlama, takip, uptitrasyon) Dirençli hipertansiyonda renal denervasyon ve diğer ilaç dışı tedavi yöntemleri
Akut KY akılcı tedavisi Hipertansiyonda renal arter darlığı tedavisi
09:30-09:45 Ara
09:45-10:45 2014-2015 Sıcak Gelişmeler Oturumu ORTAK OTURUM OLGU BİLDİRİ
Koroner Arter Hastalığı Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalığı ve Lipid Çalışma Grupları Ortak Toplantısı
Lipid İleri Yaşta Kardiyovasküler Sorunlara Yaklaşım
Hipertansiyon Yaşlılarda hipertansiyon: Tedavi hedefleri ve yöntemi ne olmalı?
Aritmi Antitrombotik ve antikoagulan tedavi yöntemleri gençlere göre farklı mıdır?
  Dislipidemi tedavisi başlama ve hedef değerleri ne olmalı?
Kan basıncı nereye kadar düşürülmeli? Hangi antihipertansifler tercih edilmeli?
İleri yaşlı hastada perkütan koroner girişim KABG'e tercih edilmeli mi?
10:45-11:00 Ara
11:00-12:00 2014-2015 Sıcak Gelişmeler Oturumu ORTAK OTURUM OLGU BİLDİRİ
Görüntüleme Lipid, Hipertansiyon ve KKH Ortak Oturumu Kadın Kalbini Anlamak
Kalp Yetersizliği: Kadında iskemik kalp hastalığı: Kadınlarda kalp hastalıkları neden farklı seyrediyor?
Pulmoner VHPG Kadınlarda hipertansiyona yaklaşım farklı mı olmalı?
Kapak Kadınlarda dislipidemi, obezite ve metabolik sendrom
  Kadınlarda primer korunma, erkeklerden farklı mı?
Kadınlarda iskemik kalp hastalıklarında görüntülemede neleri göz önünde bulundurmalıyız?