Bildiri Gönderim Kuralları


Untitled Document

Bildiri özeti genel kuralları 
Kongre dili "Türkçe"dir. Gönderilecek özetlerin Türkçe yazılması ve "Türk Dili Yazım Kurallar"'ına uyulması zorunludur. Özetler, kongre web sayfasındaki çevrimiçi bildiri özeti sistemi ile gönderilecektir. Her özet sadece bir kez gönderilebilir. Bildirilerde tüm yazarların ad, soyad ve adres detayları açık olarak yer almak zorundadır. Bildiriler giriş, gereçler ve yöntem, sonuçlar ve tartışma olarak düzenlenmelidir. Kısaltmalar ilk yer alışta açıklamalı olarak yer almalıdır. Kaynaklar genel olarak yer almazlar, ancak zorunlu koşullarda birkaç adet yer alabilir. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır. Özetin tamamı, başlık ve yazar adı hariç 250 kelimeyi geçmemelidir. Başlık ise en fazla 10 sözcük içermelidir. Yazı karakteri olarak Calibri kullanılmalı ve punto büyüklüğü 10 olmalı ve özetlerin içerisinde tablo, grafik, şekil olmamalıdır.

Bildiri konuları
Bildirilerin gönderilmesi sırasında mutlaka bildirinin gönderi sistemi içerisinde belirtilen konulardan hangisine dahil olduğu ilgili yerde işaretlenmelidir.

Bildirilerin gönderilmesi
Bildiri özetleri www.marmarapediatri.org adresi kullanılarak internet üzerinden gönderilecektir. Gönderim esnasında teknik destek ve sorularınız için "LookUS Bilişim" ile (216) 372 66 44 numaralı telefondan ya da lookus@lookus.net e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz. Online bildiri modülü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız. Bildirilerinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden izleyebilirsiniz.

Bildiri son gönderme tarihi
08 Ocak 2015, Saat 23:59

Bildirilerin değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad / soyad ve kurumları gizli tutularak, bildiri değerlendirme kurulunca yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir. Bu konuda kongre düzenleme kurulu tam yetkilidir.

Bildirilerin elektronik ortamda "Değerlendirme Kurulu" tarafından değerlendirilmesi:
05 Ocak 2015, 23:59

Özetlerin basımı
Kongre için kabul edilen bildiriler Kongre Program ve Özet Kitabı'nda basılacaktır. Kongreye bildiri göndermekle basım için onay verilmiş olunmaktadır.

Bildiri sunuları
Sözlü sunu olarak kabul edilen bildiriler, bilimsel programda belirtilen tarih, saat ve salonda, oturum başkanları nezaretinde sunulacak ve tartışılacaktır. Elektronik ortamda hazırlanan bildiriler sunu saatinden en az 3 saat önce kongre merkezinde bulunan sunu kontrol odasına teslim edilmelidir. Sunuların kontrol odasında kontrolü, görevli personel tarafından yapılacaktır. Sunularda aksama olmaması için sunu kontrollerinin yetkili personeller ile birlikte yapılmasını rica ederiz.